1 Nisan 2018 Tarihinde Roinworld şirketi 19 Onlu sahanın yatay planlama çalışmalarının yapılması için hazırlık çalışmalarına başlamıştır.

19 Nolu sahanın yapısı fincana benzemektedir ve çevresi 6 metre yükseklikte baraj ile çevrilmiştir. Bir yıl öncesine kadar burası Ganj Nehri’nin yatağı olduğu, kayda değer bir gerçektir.

Sahanın toplam alanı 120000 metre karedir.

Şu anda pilot bölge için bir program geliştirilmiştir.

Programlanan işler daha sonrasında Ruppur Nukleer Santralinin nükleer adasında kullanılacak olan dolgu malzemesinin optimum nem miktarını ve maksimum kum sıkıştırma katsayısının belirlenmesini sağlayacaktır.

Sonbahar sonuna kadar Roinworld şirketi 1.000.000 м³ ‘ ten fazla kumu kum pompaları vasıtasıyla çekmeyi planlamaktadır.

Bu sahada kullanılacak pompa hattının uzunluğu ortalama 1100-1200 metredir.

Programa göre optimum çekme düzeyi 500 mm oluşmaktadır.

Buna göre kum çekme işlemi 12 katmandan oluşacaktır (720.000 м³) ve her bir katmandan sıkıştırılmış kumun numunesi alınarak ve istenilen değerleri yakaladıktan sonra bir sonraki katmana geçilmesi gerekmektedir.

Optimum çalışma düzeyini sağlamak için 8 ile 10 adet arası pompa hattının döşenmesi gerekmektedir.

En iyi sonuçları elde etmek ve işi zamanında teslim edebilmek için ekskavatörler, buldozerler, silindirler ve damperli kamyonlar gibi iş makineleri kullanılacaktır.

Planlanan günlük iş hacmi 8000 ile 10000 м³ kum.